Makineyle çok hızlı ve güvenli iletişim

Her bir üretim birimi arasındaki veri iletişimi günümüzde Endüstri 4.0 olarak ifade edilen kavramın temelini oluşturmaktadır. Ayar cihazından makineye doğru veri iletim yollarına özgü olarak günümüzde çok sayıda prosese bağlı ve hızlı yöntem bulunmaktadır.

Üreticiden bağımsız güvenli takım verisi iletimi

ZOLLER ile makinelere güvenli takım veri iletimi üreticiden bağımsız olarak yapılabilmektedir: etiket, RFID çipi, son işlemci (post-processor) veya üst hiyerarşideki üretim kontrol sistemleri üzerinden. Kolay fakat çok verimli bir yöntem ise mevcut verilerin bir karekod (datamatrix code) içinde şifrelenmesi ve bu verilerin CNC makinesinin kumanda sistemine bağlı bir okuyucu cihaz tarafından taranmasıdır.

Makineyle güvenli iletişimde çok sayıda yöntem

Bunun dışında, yıllardır verileri son işlemci üzerinden kumanda sistemine uygun olarak işleyip bir tıklamayla makinenin kumanda sistemine aktarma imkânı bulunmaktadır. RFID çipi yardımıyla veri transferi de bir o kadar kolaydır: RFID çipine mevcut veriler ayar ve ölçüm cihazı üzerindeki bir takım tanıma ünitesi tarafından kaydedilir ve böylece takım tezgâhı tarafından otomatik olarak okunabilir.

 Yeni, uygun fiyatlı ve ekonomik: »zidCode«

ZOLLER tanımlama kodu, takım tanıma ve veri iletiminde küçük ve orta ölçekli işletmelere özel yeni ve verimli bir çözümdür. Bu tip veri iletimi, hiçbir ağ bağlantısına ve aynı zamanda makinenin kumanda sistemi üzerinde hiçbir yazılımın kurulmasına ihtiyaç duymaz ve oldukça kolaydır. İş akışını videoda görebilirsiniz!

Otomatik ve doğrudan: Sonişlemciyle veri transferi

Sonişlemci tarafından, ölçülmüş olan mevcut takım verileri kumanda sistemine uygun olarak ilgili makinenin kontrol sistemi için hazırlanır ve ZOLLER ayar ve ölçüm cihazı tarafından doğrudan CNC kontrol sistemine aktarılır. Aktarma işlemi, ağ üzerinden veya seri bir arayüz üzerinden gerçekleşir – böylece yazım hataları ortadan kalkar. Makinenin kontrol sistemine bağlı olarak ZOLLER Görüntü işleme platformu »pilot« içindeki format oluşturucu, kontrol sisteminin ihtiyaç duyduğu tüm verileri hazırlar. ZOLLER format oluşturucu, daha şimdiden 300’ün üzerinde standart çıktı formatını içermektedir (Özel müşteri ihtiyaçlarına göre değişiklik yapılabilir).

Garantili mutlak güvenlik: RFID teknolojisi

Bu çözüm, özellikle modern bir makine parkına sahip olan daha büyük işletmeler için uygundur. Burada ayar ve ölçüm cihazı üzerindeki takım tanıma ünitesi yardımıyla geometrik veriler (mevcut takım verileri) diğer kumanda sistemine yönelik bilgilerle birlikte RFID çipi üzerine kaydedilir ve takım tezgâhı tarafından otomatik olarak okunur.

Çökmeye son: Takım tutucu üzerinde karekod

Bu yeni veri iletim çeşidi bir ana bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Takımın tanımlanması/kimlik tespiti, SCHUNK hassas takım tutucu üzerindeki karekod üzerinden gerçekleşir. Makine ve ayar cihazı arasındaki otomatik veri transferi sayesinde hatalı takım verilerinin yol açtığı çarpışmalar tamamen önlenir.