Ürün özellikleri

ZOLLER'in ALTIN Premium Solutions yazılımı takım yönetiminizin verimini
maksimuma çıkarır. Proses zincirinde tam gider kontrolü ve
şeffaflık sizde olur. Takımlarınızın yeri her an tespit edilebilir.
Münferit takımlar ve siparişler hakkında istatistikleri yardımıyla maliyetlerinizi kontrol eder,
değerlendirir ve her zaman doğru kararlar
verirsiniz.

 • Tüm üretim verilerinin kesintisiz organizasyonu
 • Üretim tesislerinizin yerleşim planını destekler
 • İmalat görevlerinin ve ayar sayfalarının sistematik yönetimi
 • Entegre çalışma süresi yönetimi
 • Sipariş sistemin opsiyonel entegrasyon, tedarikçi yönetimi dahil
 • Takım protokolü için istatistik modülü
<b></b>
 

Yazılım modülleri

Her zaman ve her yerde uzun ömürlülük


TMS Takım Yönetim Çözüm Paketi GOLD-App ile hem takım yönetim ve depo lokasyon yönetimi hem de kullanım ömrü yönetimi sistemine sahip olacaksınız, sipariş sisteminiz her zaman ve her yerde W-LAN ağında bulunacak ve bunları mesai arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceksiniz. Bu sipariş sistemiyle ayrıca standart sipariş numaraları, tedarikçi firmalar ve fiyatlar gibi gerekli tüm bilgileri elde edeceksiniz. Kullanım ömrü yönetimi, takım kullanım ömrü bilgilerini girebilmenizi ve değerlendirme yapabilmenizi sağlar.

Özellikler:

 • Tüm takım verilerine mobil erişim
 • Grafiklerle, parça ve aksesuar listeleri ve karakteristik tablosuyla takım verileri yönetimi
 • Depo ve depo kayıtlarının grafikle gösterildiği depo lokasyon yönetimi
 • Kullanım ömürlerinin girilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanım ömrü yönetimi
 • Mevcut takımların kimliğini belirlemek ve verilerini göstermek için kod tarayıcı
   
<b></b>
 

Kullanım ömrü denetimi »flash« (isteğe bağlı)


ZOLLER analiz yazılımı »flash«, talaşlı imalat takımlarının verimli bir şekilde yönetilmesini ve ekonomik bir şekilde organize edilmesini sağlar. »flash« yazılımı, CNC makinesiyle haberleşerek takımların güncel kullanım ömürlerini düzenli bir şekilde ve tam otomatik olarak kontrol eder ve bunların durumunu renklerle işaretler. Kullanım ömrü nedeniyle yenilenmesi gereken takımlar, böylece bu süre dolmadan toplanıp monte edilebilir ve önceden ayarlanabilir. Bu işlem, kalite kayıplarını, takım kırılmasını ve makinenin durmasını önler.

Avantajlarınız:

 • Kullanım ömrü sınırına ulaşıncaya kadar takım potansiyelinden tam olarak faydalanma
 • “Tam zamanında” (just-in-time) takım değişimi sayesinde makinenin kesintisiz çalışması ve zamandan tasarruf
 • "Takım” parametresi referans alındığında dev maliyet tasarrufu
   
<b></b>
 

Parça yönetimi


Parça yönetimi yazılım modülü ile montaj parçalarınız ve ürünleriniz hakkında ideal bir genel bakış elde edeceksiniz. Parçaları ve montaj gruplarını sistematik bir şekilde yönetebilecek ve takım ayar formlarını gereken takımlarla birlikte kayıt altına alabileceksiniz. Ayrıca bu modül örneğin imalat süreleri ve gereken takımların güncel stok durumları gibi ileriye yönelik bilgiler sunmaktadır.

Avantajlarınız:

 • Tüm parça verileri için merkezi bir veritabanı
 • İmalat aşamaları ve gereken takımlar hakkında şeffaflık
 • Kolayca veri depolama
   
<b></b>
 

Sipariş sistemi


Bu yazılım modülü ile uygulamaya yönelik ve güvenilir bir sipariş sisteminden faydalanın. İmalatta sadece gerçekten gerekli olan ürünleri sipariş edin. Satın alma proseslerini optimize ederek stok maliyetlerinizi düşürecek ve eksik ürünler nedeniyle aksamaları önleyeceksiniz. Böylece takım ve sipariş maliyetlerinizi de azaltacaksınız. Sipariş sistemi ile depo yönetimi arasında bağlantı kurularak minimum stok limitinin altına düşüldüğü durumlar otomatik olarak analiz edilebilir ve tam otomatik sipariş önerileri oluşturulabilir.

Avantajlarınız:

 • Minimum stok veya sipariş talebine dayalı olarak siparişlerin prosese bağlı kalınarak yürütülmesi
 • Sipariş şartnamelerinin otomatik oluşturulması
 • Optimize edilmiş organizasyon ve şeffaflık sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf
 • Tedarik işleminin ilgili masraf yerine otomatik olarak aktarılması
<b></b>
 

Takım ihtiyaç optimizasyonu »cetus«
 

Takım ihtiyaç optimizasyonu »cetus« CNC makinelerinizin komple parça işleme planını oluşturur ve tayin edilmiş takım ayar formlarına dayalı olarak her makine için net takım ihtiyacını hesaplar. TMS Modülünün iş emri listesi yardımıyla takım montajında daima belirlenmiş olan makineye özgü takım ihtiyacını görürsünüz. Takımların stoktan alınıp monte edilmesinden sonra takımla ilgili bilgiler doğrudan  ayar ve ölçme cihazına aktarılarak takımlar ölçülür ve güncel veriler makine kontrol ünitesine iletilir. »cetus« daha küçük takım magazinlerinin kullanılmasını destekler, böylece takım ihtiyacını ve bundan kaynaklanan maliyetleri azaltır.

Avantajlarınız:

 • Gerçek zamanlı bilgiler sayesinde ideal magazin dolumu
 • Kısalan hazırlık süreleri
 • Takımlarınızın prosese bağlı kalınarak ve ekonomik hazırlanması

   
<b></b>
 

İstatistik modülü
 

Bu yazılım modülünü, ölçüm değerleri ve veri gruplarının grafikli analizi ve yönetimi amacıyla istediğiniz zaman çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Bir takımla ilgili ölçme istatistiği, rahatça anlaşılan ve bilgilendirici bir ağaç yapısı içinde gösterilir.
Her takımın nerede kullanıldığını gösteren kayıtlar sistemde otomatik olarak tutulur. Böylece takımların kullanıldığı yerleri her an belgeye dayalı olarak gösterebilirsiniz. Hit-Flop listesi maliyetler ve kullanım yerlerini referans alarak stok kayıtları ve mal girişlerini analiz etme ve böylece takım stoklarının hassas analizi ve optimizasyonunu sağlar.

Avantajlarınız:

 • İmalat prosesinde kalite kontrole destek
 • Takım kullanımının izlenebilirliği
 • Ölçüm değerleri ve ölçme proseslerini hızla denetleme
   
<b></b>
 

Takım verilerinden katalog dosyası aktarımı


Çok sayıda tanınmış üreticinin (örn. CIMSOURCE ve GTDE) takım verilerini içeri aktarır ve böylece 2D-/3D grafikler, karakteristikler ve teknoloji verilerini hızla hazırlar. Eksik takım verileri her an tamamlanabilir ve dışarı veri aktarılarak derhal kullanıma hazır hale getirilebilir. Web hizmeti yardımıyla dış uygulamalar ortak veritabanına erişebilir ve örneğin yeni oluşturulmuş takım ayar formlarını kendilerine aktarabilirler.

<b></b>
 

Kullanım ömrü yönetimi


Entegre istatistik özelliğine sahip kullanım ömrü yönetimi ile ilgili bu yazılım modülüyle takımlarınız ideal bir şekilde denetleyebilir ve takım değiştirme nedenlerini kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda makine çalışma süresinden ideal bir şekilde faydalanmak için iş akışına özgü bir yapılandırma mümkündür. İstatistik işlevinde her bir takım işleme aşaması ile ilgili kullanım ömürleri ve değiştirme nedenler grafikle gösterilir ve hızlı denetim açısından rahatça anlaşılır bir şekilde tutanağa kaydedilir.

Avantajlarınız:

 • Makine çalışma süresinden ideal bir şekilde faydalanma
 • Pahalı ıskarta malzemenin önlenmesi
 • Kullanım ömrü ve maliyet üzerinde tam kontrol
 • Takımdan ideal bir şekilde faydalanma
   
<b></b>
 

Bileme döngüsü


Bu yazılım fonksiyonu ZOLLER TMS Takım Yönetim Çözüm Paketi’nin depo yönetimini depolanan takımların bileme prosesini içerecek şekilde genişletmektedir. Bileme proseslerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden faydalanın: İrsaliyeler ve iş emirlerinin baskısı alınabilir, sipariş sistemi ile depo arasındaki etkileşim istikrarlı bir iş akışını garanti eder.

Avantajlarınız:

 • Komple takım bileme döngüsünde şeffaflık
 • Bileme maliyetlerinin kaydedilmesi
   
<b></b>
 

İndirmeler ve Vaka Çalışmaları

 • Tms_tool-management-solutions-brochuere-tr-zoller
  ZOLLER TMS Tool Management Solutions Teknik Broşürler
  (4.15 MB)
 • Epaper-thumb-tms-br
  ZOLLER TMS Tool Management Solutions Teknik Broşürler
 • Brochure_zoller_flash
  Broşür ZOLLER »flash«
  (0.62 MB)
 • Zoller_user_report_bosch_rexroth_usa
  Kullanıcı raporu Bosch Rexroth
  (0.94 MB)
 • Zoller_user_report_bombardier_transportation
  Kullanıcı raporu Bombardier Transportation
  (0.55 MB)
 • Zoller_kullan%c4%b1c%c4%b1_raporu_lufthansa_tr
  Kullanıcı raporu CAMTECH Lufthansa
  (0.2 MB)

Videos

Katma değeriniz

 • Kalite garanti: Yüksek sistem kullanımı, şeffaf ve sağlam üretim prosesleri, sistem verilerinin kolay giriş ve çıkış edilmesi ve otonom üretim ünitelerinin organizasyonu ve entegrasyonu.
 • Zamanında teslimat: Kısa tepki süreleri, yüksek proses emniyeti, kontrollü ve denetimli siparişler, planlanabilir süreçler ve verimli proses yönetimi.
 • Minimum giderler: Kısa geçiş süreleri, düşük takım giderleri, kısa donatım süreleri, zaman alıcı takım arama işlemlerine gerek yok, 24 saat takım kullanımı ve düşük üretim giderleri.